Informacja katastralna powiatu jędrzejowskiego
Pomoc      Starostwo Powiatowe - Wydział Geodezji    Strona główna geoportalu
Strona została przygotowana
w technologii firmy GEOBID
w oparciu o program EWMAPA

Warstwy

granice Administracyjne
gminy
obręby
OpenStreetMap (i)
Ortofotomapa GUGiK
NMT-cieniowanie
Mapa topograficzna
ortoFotomapa'2018
ortoFotomapa'2015
ortoFotomapa'2009
ortoFotomapa'2004
ortoFotomapa'2015'CIR
mapa Topograficzna
Wypełnienia
Rysunek
Nazwy
Działki
Granice działek
Numery działek
Punkty graniczne
Punkty
Numery punktów
klasoUżytki
Kontury klasyfikacyjne
Oznaczenia konturów
Użytki gruntowe
Oznaczenia użytków
Budynki
budynki Ewidencyjne
budynki Inne
numery Adresowe
Sytuacja
Rzeźba
Uzbrojenie
Sieć ciepłownicza
Sieć elektroenergetyczna
Sieć gazowa
Sieć kanalizacyjna
Sieć telekomunikacyjna
Sieć wodociągowa
Sieć niezidentyfikowana
Sieć specjalna
Urządzenia
Sieci projektowane
Elem.architektury
obwody Łowieckie
mapa Własności (i)
mapa Użytkowania (i)
zagrożenie Powodziowe

Zmiana kolejności i przezroczystości

Uwagi prawne

Wybierz predefiniowany serwer WMS lub wpisz adres serwisu samodzielnie


Adres serwisu WMS:


Preferowny format pobieranych obrazów:
png     gif     jpeg